6. Gezamenlijke huishouding

De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen aan al diegenen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien een bijstandsuitkering te verstrekken.

De bijstandsuitkering moet zijn afgestemd op hun financiële situatie én hun woonsituatie. Voor werkzoekenden kan het lucratief zijn hun woonsituatie anders voor te stellen dan die in werkelijkheid is. De uitkering voor twee alleenstaanden is immers maximaal 70% per persoon, waar de uitkering van een echtpaar 100% bedraagt. In de situatie waarin twee personen samenwonen, waarvan er één een inkomen ontvangt hoger dan het minimum, ontvangen geen van beide partners een uitkering. Als de werkzoekenden het zo weten voor te stellen dat ze geen gezamenlijke huishouding voeren (doordat de werkende partner zich bijvoorbeeld inschrijft bij zijn moeder), dan levert dat zelfs een winst van 70% WML op. Overigens komt het ook vaak voor dat werkzoekenden die niet op de hoogte zijn van het begrip ‘gezamenlijke huishouding’ hun woonsituatie zelf ongewild onjuist kwalificeren.

error: Content is protected !!
×