9.4 Verdiepingsvragen

  1. Een echtpaar, beiden boven de dertig, al vijf jaar uitkering, krijgt een nichtje inwonen van 22 jaar, met inkomsten boven de voor haar toepasselijke norm. Wat voor gevolgen heeft dit voor de norm van het echtpaar?
  2. In een woning woont een gezin met twee kinderen. De ouders ontvangen bijstand. Het jongste kind van 20 jaar studeert en de oudste, 24 jaar, heeft werk. Welke norm ontvangen de ouders?
  3. Dan besluiten de ouders de zolder onder te verhuren aan een onderhuurder. Welke gevolgen heeft dit voor de norm van de ouders? Wat doe je met de huur? Waar hangt dat van af?
  4. Twee personen, niet uitkeringsgerechtigd, wonen op hetzelfde adres
    en hebben een huurcontract met de woningbouwvereniging. Zij zijn samenwonend. De huur is € 500,- per maand. Er komt een derde persoon bij wonen, met wie zij een huurcontract afsluiten dat aan de gestelde criteria voldoet. Het gaat hier dus om onderhuur. Deze persoon is boven de 21 jaar oud en niet-studerend. Welke norm wordt verstrekt aan de inwonende? Waar hangt dat van af?
  5. Vier personen wonen in bij een vijfde persoon. Er is geen sprake van huurcontracten, gezamenlijke huishoudingen et cetera. Een van deze personen vraagt een uitkering aan. Allen zijn boven de 21 jaar en niet- studerend. Op welke norm heeft zij recht?
  6. Er wonen drie personen in huis. Persoon A is de hoofdhuurder. Hij is boven de 21 jaar en niet-studerend. Hij heeft een onderhuurcontract dat aan de voorwaarden voldoet met persoon B. Persoon C is inwonend bij persoon B. Hij valt niet onder een uitzonderingscategorie. Welke normen krijgen zij? Wat is het gevolg als het huurcontract niet aan de voorwaarden voldoet?
  7. Als sprake is van fiscaal partnerschap (toeslagpartner) maar niet van art. 3 (geen gezamenlijk hoofdverblijf ), wat is dan het gevolg voor de bijstand? Ga er vanuit dat het een alleenstaande ouder betreft.
  8. Een echtpaar heeft een inwonende dochter van twintig jaar. Zij ontvangen een bijstandsuitkering. Welke norm moet je toekennen in het kader van de kostendelersnorm? Wat gebeurt er als zij 21 jaar oud wordt? Waar hangt dat van af?
error: Content is protected !!
×