2 dagdelen | hbo-niveau

Niveau van de training

De training wordt gegeven op hbo-niveau.

Lengte van de training

De training duurt één dag.

Doel

Na afloop van de training hebben deelnemers voldoende inhoudelijke kennis meegekregen en geoefend met praktijksituaties om een confronterend gesprek te voeren volgens een vaste structuur (trechtermodel), met als resultaat een bekennende verklaring of afronding van het onderzoek met de conclusie dat er geen fraude gepleegd is.

Voor wie

De training Confronterend gesprek is bestemd voor (toekomstige) medewerkers van een gemeentelijke Sociale Dienst.

Vooropleiding

Vereist is dat voorafgaand aan deze training de training Gesprekstechnieken is gevolgd.

Vrijstellingen

Niet van toepassing.

Studiebelasting

Voor deze training geldt een studiebelasting van tien uur.

Studiemateriaal

Syllabus:
Deelnemers krijgen een syllabus uitgereikt met een overzicht en samenvatting van de onderwerpen die worden behandeld tijdens de training en het programma.

Kwalificaties

De training Confronterend gesprek wordt branche-erkend en maakt onder meer deel uit van het interne opleidingsaanbod van de gemeente Rotterdam. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Toetsing
Er is geen sprake van examinering.
error: Content is protected !!
×